FSA 90 – акумулаторна...

892,00 лв.

Share

    Високопроизводителна акумулаторна коса с лостова ръкохватка
    ИнформацияТехн. данниОборудванеРежещи инструментиПринадлежностиДокументация

    Акумулаторна коса за косене на жилава трева. Диаметър на косене 380 мм с глава за косене с корда, лостова ръкохватка с органи за управление работата в режим на частично натоварване ECOSPEED, двоен презрамен колан, без нужда от лични средства за защита на слуха по време на работа.