ЗАРАВНИТЕЛ...

150,60 лв.

Share

    Желязото за чекмеджета се използва за разрохкване на почвата и по този начин премахване на плевели по пътеки и алеи. Работна ширина 65 см и изисква задна конзола на модел LX – TX и Lilli, както и 12“ колела. Futura изисква 15“ колела.

    Става за следните модели:
    TV3-TV3B-TV5-TV5B-TD3-TD5-TD5B-TD5BR
    Всички модели Lilli-LX-TX + vision 3003
    Futura 2000-2001-2002